1 2 3

1

2

3

През изминалите години „Дунав" АД изгражда самостоятелно и в сдружения много обекти: магазини „ЛИДЛ", „КАУФЛАНД", „ПРАКТИКЕР", „БАУМАКС", „ДЖЪМБО", „КЕРОС – БЪЛГАРИЯ", „МОНТЮПЕ" – БЪЛГАРИЯ, „БИЗНЕС – ПАРК" РУСЕ, "Специализирана детска градина "СВЕТИЛНИК" гр. Русе и др.

Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на ТЕЦ Русе

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - блок Шейново, гр. Русе

resized_IMG_20180723_104936.jpgresized_IMG_20180723_104724.jpgresized_IMG_20180723_104402.jpgresized_IMG_20180723_104606.jpg

Инженеринг - проектиране, СМР по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - ул. Пролет 2, гр. Елена

resized_IMG-fbdbacffa98cbf0266a0901cd83140ae-V.jpgresized_IMG-1f3f45d316e1c5648de81b868a5a645f-V.jpgresized_IMG-e7b9835192014d35c7bd24a487071683-V.jpgresized_IMG-17758d9a2262df62c92fefe8f8e1273d-V.jpgIMG-003e4c6f541a33093135c9c6ddf24314-V.jpgIMG-9eef72bb07cd4d7c63b5a0fe9693440e-V.jpgIMG-3b4af1718879c0ba8af907a76377f0b6-V.jpgIMG-99044070d7750acd2e251b867d370750-V.jpgIMG-8f22363c8e43dc110f11388ac32a9098-V.jpg

Изпълнение на инженеринг -проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - гр. Русе, блок Люляк

https://utroruse.com/article/737490/

resized_DSC01273.jpgresized_DSC01274.jpg

С 87 758 лева бе реновиран блок „Люляк“, вх. 1, на улица „Алеко Константинов“ Ė12 в Русе. Старата дограма е подменена с нова, амортизираният покрив е изцяло ремонтиран и е положена външна топлоизолация.

Дейностите са по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнението на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г.

Четириетажната монолитна жилищна сграда е построена през 1963 година и се състои от 8 тристайни апартамента. Кооперацията е една от 18-те жилищни сгради в Русе, чието обновяване стартира през 2017 година. По този начин над 1500 домакинства ще се възползват от възможностите, които програмата предоставя за безплатно реновиране на домовете.

Източник: АРЕНА

Изпълнение на инженеринг -проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - гр. Кубрат, блок Райна Княгиня

resized_IMG_20161101_124124.jpgresized_IMG_20161101_124033.jpgresized_IMG_20161101_124136.jpgresized_IMG_20161101_124015.jpg