1 2 3

1

2

3

За инвеститора

За дружеството

 „Дунав“ АД е строително-инвестиционна компания, собственост на една от най-големите холдингови структури в България – „Доверие – обединен холдинг“ АД.
Нашата визия за сградите, които строим, е те да бъдат съобразени със всички съвременни норми на строителство и енергийна ефективност, а също така да бъдат модерни и функционални. 


За решилите да инвестират в жилище, проектът „Дунав“ притежава следните предимства:

  • Дунав АД е финансово стабилно дружество с история, което стои с името си зад гаранциите, които носи към своите клиенти;
  • Проектът е финансово обезпечен от голяма холдингова структура. Това ви предпазва от риска „фалирал инвеститор“, чиито последствия изпитаха и продължават да изпитват много хора, решили да закупят имот „на зелено“. В същото време ние ще ви предложим добри условия, ако искате да закупите имота си на фаза строеж.
  • Дружеството е с традиции в строителния бранш и над 40 години опит като изпълнител в страната.

Виж разпределението и свободните апартаменти