1 2 3

1

2

3

За Дунав

„Дунав"-АД гр. Русе е фирма за строителство, строителни услуги и ремонти, проектиране, производство на строителни смеси и материали, транспортни услуги, услуги с тежка строителна механизация, търговска дейност, изпитвания и измерване на строителни материали, подготовка на кадри за строителството, селското стопанство, промишлеността и транспорта, авторемонтни услуги, предприемачество, отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество.
Дружеството има над 40 години опит като изпълнител в страната и разполага с квалифицирани мениджъри, сътрудници и специалисти. От създаването си е изпълнило редица крупни обекти в града и региона, които представляват интерес от гледна точка на прилагането на съвременни технологии и техника.
Дружеството е сертифицирано по следните стандарти:
• ISO 9001:2015 – система за управление на качеството;
• ISO 14001:2015 – система за управление на околната среда;
• ISO 45001:2018 - система за управление на професионалното здраве и безопасност.

nov resized_14001-2015.jpgresized_9001-2015 1.jpgresized_45001-2018.jpg

Редовен член е на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ и на Регионалната строителна камара в гр. Русе. Дружеството е вписано от 24.01.2008 г. с №0020 в ЦПРС на Камарата на строителите за изпълнение на обекти от първа група, от първа до пета категория - удостоверение № I - NV 010820.

resized_udostoverenie3.jpgresized_udostoverenie1.jpgresized_udostoverenie4.jpgresized_udostoverenie2.jpg1Udostoverenie_KSB-page-001.jpg